četrtek, 31. julij 2008

Volkec (Palpares libelluloides)

Volkec (Palpares libelluloides) spada v družino volkcev (Myrmeleontidae) red mrežokrilci (Neuroptera). Je eden največjih predstavnikov te vrste pri nas. Čez krila meri okrog 8 cm.

Volkec (Palpares libelluloides)
sreda, 30. julij 2008

Primorska kuščarica (Podarcis sicula)

Zgornja stran precej podobna kraški kuščarici (Podarcis melisellensis), spodnja stran značilna svetlejša.

Primorska kuščarica (Podarcis sicula)

torek, 29. julij 2008

Jesenov škržat (Cicada orni)

Le kdo jih še ni slišal kako na morju v poletnih mesecih skupinsko prepevajo?
Škržati spadajo v družino enokrilcev (homoptera). Živijo v zmernih do tropskih podnebjih, kjer so zaradi svoje velikosti in značilnih melodij med najopaznejšimi žuželkami.

Jesenov škržat (Cicada orni)
Prazen lev ličinke škržata