petek, 30. april 2010

Tesar (Acanthocinus aedilis)

Tesar (Acanthocinus aedilis)spada med kozličke (Cerambycidae) in je Azijsko-evropska vrsta. Razširjena je v vsej kontinentalni Evropi. V Sloveniji je bila precej pogostna, vendar številčnost in gostota populacij ponekod upadata.
Hrošči so aktivni podnevi in v mraku ter se najraje sprehajajo ali pa skrivajo na lubju sveže podrtih borovcev. Za samca sta značilni izredno dolgi tipalki, ki lahko dosežeta tudi štirikratno dolžino telesa, pri samicah so nekoliko krajše. Ličinke se razvijajo pod lubjem in v beljavi borov (Pinus nigra, P. sylvestris) in izjemoma tudi na drugih iglavcih: Abies, Picea in Larix. Napadajo predvsem štore in podrta drevesa. Življenjski ciklus traja 1 ali 2 leti.

Tesar (Acanthocinus aedilis) - samec

četrtek, 29. april 2010

Mali tratar (Clossiana dia)

Mali tratar (Clossiana dia) spada v družino pisančkov (Nymphalidae). Za metulja je značilna skoraj pravokotno oblikovana konica zadnjih kril. Zgornja stran kril je podobna zgornji strani kril drugih tratarjev. Samica je nekoliko večja od samca in na zgornji strani zadnjih kril v bazalnem delu temnejša. Pojavlja se v dveh ali treh generacijah od aprila do septembra. 


Mali tratar (Clossiana dia)


ponedeljek, 19. april 2010

Petelinček (Zerynthia polyxena)

Petelinček je dnevni metulj iz družine lastovičarjev (Papilionidae). Je srednje velik, izrazito pisan metulj. Krila so bledorumene barve s pestrim vzorcem črnih, rdečih in modrih lis. Valovit vzorec na zunanjih robovih kril daje videz nazobčanosti. Samica je večja od samca. Leta počasi in precej nerodno. pojavlja se v eni generaciji od aprila do junija.


V Sloveniji je vrsta zavarovana. Uvrščena je na Rdeči seznam ogroženih metuljev Slovenije in v prilogo IV Habitatne direktive.Petelinček (Zerynthia polyxena)