nedelja, 19. avgust 2012

Rdeči apolon (Parnassius apollo)

Rdeči apolon (Parnassius apollo) spada v družino lastovičarjev (Papilionidae). krila so bela s serijo črnih lis na sprednjih krilih in rdečih ter črno obrobljenih očesastih lis na zadnjih krilih. Rdeče lise imajo belo jedro. Zunanji rob sprednjih kril je brez lusk. V Sloveniji je vrsta razširjena lokalno na gorskih tratah in meliščih, kjer uspevajo hranilne rastline gosenic. V Sloveniji je vrsta zavarovana. Uvrščena je Rdeči seznam ogroženih metuljev Slovenije in v prilogo IV Habitatne direktive.